Cambridge
Cambridge Viktprogram handlar om att minska i vikt
- men framförallt handlar det om att hjälpa dig att omvärdera ditt framtida förhållningssätt till mat.
Genom att göra små, enkla föränd­ringar och ta fasta på dem, kommer du att lyckas
- och vi kommer att följa dina steg på vägen.

Med Cambridge Viktprogram uppnår du dina viktmål och håller fast vid dem!


Vem kan använda Cambridge?
Alla som önskar kan använda Cambridgemåltider som ersättning för en eller två måltider vanlig mat per dag. (nivå 2 – 6)

Vill du använda Cambridge måltider som enda näring (nivå 1) för en snabb viktminskning skall du vara frisk, ej underviktig eller medicinera.
Annars måste det finnas ett läkarintyg.


Nivå 1
Du äter 3 Cambridgemåltider per dag.
Det motsvarar ett totalt dagsintag på 470 kalorier samt all den näring som kroppen behöver.
Till detta måste du dricka minst 3 liter vätska. Detta ger en viktreducering på ca 1,5 - 4 kilo/vecka.

Nivå 2 - 4
På nivåerna 2 - 4 ersätter man ett eller flera av da­gens vanliga måltider.
Detta innebär att viktreduceringstakten är något långsammare än om du äter enbart Cambridgemåltider.

Att kombinera Cambridge med vanlig mat lämpar sig speciellt för personer som pga sitt hälsotillstånd eller tyngre arbete inte kan följa Cambridge Viktprogram på nivå 1.

Nivå 5
När du nått din trivselvikt är det viktigt att stabilisera vikten genom att skaffa dig ett sunt ät- och motionsbeteende.  
Tillsammans med din rådgivare lär du dig att förändra dåliga mat och motionsvanor så att du långsiktigt kan behålla din nya vikt.

Nivå 6
Det tar långt tid att förändra sitt beteende och du kommer ibland att behöva stöd och råd för att inte falla tillbaka i dåliga matvanor. Håll regelbunden kontakt med din rådgivare som stöttar dig när det känns tufft!

Produkterna säljs i vår butik men kan även skickas om så önskas, ring så hjälper vi dig!